เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
ลูกค้า H Music สามารถรับฟังเพลงต่อได้ที่
TrueMusic Be together.
TrueMusic Be together.
เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
ลูกค้า H Music
สามารถรับฟังเพลงต่อได้ที่
TrueMusic Be together.
TrueMusic Be together.
รับฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่น
ฟังเพลงแบบออฟไลน์

ฟังเพลงได้ไม่สะดุด แม้ไม่ต่อเน็ต

เลือกเพลงตามอารมณ์

เพลิดเพลินกับหลากหลายเพลย์ลิส ฟังได้ไม่รู้จบ

สร้าง และ แชร์เพลย์ลิสต์

รู้สึกยังไงบอกเพื่อนได้ในเพลย์ลิสของคุณ

รับฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่น
ฟังเพลงแบบออฟไลน์

ฟังเพลงได้ไม่สะดุด แม้ไม่ต่อเน็ต

เลือกเพลงตามอารมณ์

เพลิดเพลินกับหลากหลายเพลย์ลิส ฟังได้ไม่รู้จบ

สร้าง และ แชร์เพลย์ลิสต์

รู้สึกยังไงบอกเพื่อนได้ในเพลย์ลิสของคุณ

ข้อตกลงการให้บริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปการใช้บริการ True Music

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น True Music ซึ่งบริการการสตรีมมิ่งเพลง และ คอนเท้นท์ต่างๆ เพื่อบริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ")

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ฟังเพลงแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบน มือถือ และแท็บเล็ต โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น True ID โดยไม่เสียค่าบริการรายเดือน ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์และใช้บริการได้ ตั้งแต่ 1ธ.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 (ทุกเครือข่าย)
  2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช ท่านสามารถฟังเพลงสตรีมมิ่งแบบออนไลน์ โดยไม่มีการคิดค่าบริการ การเชื่อมต่ออินเตอร์เนทเมื่อใช้บริการฟังเพลงสตรีมมิ่งและดาว์นโหลดเพื่อฟังแบบออฟไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น
  3. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการหรือนำประโยชน์ของบริการนี้ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าโดยเด็ดขาด
  4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ใช้บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ของผู้ใช้บริการโดยทันทีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่า หากมีใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่าย 3G/4G ของผู้ประกอบการอื่นๆ นอกเหนือจากเครือข่ายทรูมูฟเอช อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตามปริมาณ ข้อมูลที่ใช้งานจริงจากผู้ให้บริการ
  6. ผู้ให้บริการจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ดังนั้นทางบริษัทจึงไม่มีนโยบายในการรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่สมาชิก หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง
  7. หรือระบบโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัด ข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือการงดเว้น ละเว้น หรือการกระทำใดๆ ของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่บริการ True Music ไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ใช้ก็ตามหรือการกระทำของ บุคคลใดๆ เพื่อ การโจรกรรมข้อมูล (Hacker)
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการคอนเทนต์
ผู้ให้บริการคอนเทนต์ต้องรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากคอนเทนต์ที่นำมาให้บริการ จะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่3 อันมีเหตุมาจากคอนเทนต์ที่นำมาให้บริการ โดยบริษัทจะไม่มีส่วนในการรับภาระจากความเสียหายใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. สมาชิกจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการคอนเทนต์และซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการโอนลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในบริการของ คอนเทนต์ ซอฟต์แวร์ ไฟล์ข้อความ นั้นๆ
  2. สมาชิกทราบดีว่าบริการ True Music คอนเทนต์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีของเราได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น และท่านสมาชิกจะไม่ลบหรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการบริหารจัดการสิทธิในระบบดิจิตอล หรือเครื่องหมายของสิทธิอื่นๆ ของ True Music

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการบางอย่างในแอพพลิเคชั่นนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท True Move H Universal communication จำกัด (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ True Music ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิฟร์เวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทจะแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่ง หนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทาง ธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้ง ต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะ สม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลัง ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลขอ งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บ ทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับ เฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ที่

True Music Call Center 1331
ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.
e-mail: admin@TrueMusic.com
เกี่ยวกับเรา
True Music คือบริการฟังเพลงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ iOS และ Android ที่รวบรวมเพลงทั้งไทยและสากลให้สมาชิกได้เพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงอย่างไม่จำกัดและมีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเพลงตลอดเวลานอกจากนี้ทางสมาชิกยังสามารถสร้างรายชื่อเพลงที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณทาง True Music

หวังว่าการให้บริการของเราจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ด้านดนตรีให้กับสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสิ่งใหม่ให้กับสมาชิกทุกจังหวะดนตรีของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Call Center 1331
ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.
e-mail: admin@TrueMusic.com